Muhasebe Modülü

 

İşletmenin muhasebe kayıtları muhasebe fişleri ve diğer modüllere ait (Örn: Fatura, Banka Virman vs.) fişler ile sisteme girilir.

Bu fişler yardımıyla, muavin defter, yevmiye defteri, mizan ve defter-i kebir gibi sıklıkla kullanılan çıktılar xls veya pdf formatlarında alınabilir. Muhasebe kayıtları, ayrıca çeşitli raporlamalarla, yöneticiye kararlarında yardımcı olacak bilgiye çevrilebilir ve resmi işlem ve beyannamelerde kullanılabilir.