Karar Destek

KARAR DESTEK

İstatistikler, tüketici eğilimleri ve karar vericinin belirleyeceği politik bir matematiksel modelleme ile iç ve dış şartlarda göz önünde bulundurularak yorumlanır.

Yeni sisteme uygun olarak Gün Öncesi Piyasası ile ilgili öngörüde bulunur. Elde edilen verilerle Gün Öncesi Piyasası ile ilgili sayısal sonuçlar üretilir.