Elektrik Sistemleri Modülü

Tüketicilere ait;

  • Sayaç Bilgileri
  • Yönetim Onayı Bekleyen Sayaçlar
  • PMUM Onayı Bekleyen Sayaçlar
  • Sayaçlara Ait Faturalar ve Detayları
  • Sayaç Abone Tipleri
  • Enerji Dağıtım Şirketleri
  • Belediyeler
  • DBS(Doğrudan Borçlanma Sistemi)
  • OÖS(Otomatik Ödeme Sistemi)

gibi bilgilerin kayıt altına alındığı,değiştirildiği,takip edilebildiği bir modüldür.

Ekran Görüntüleri:

abone tipleri