Program Hakkında

J-RUN

Program Modülleri:

?             Cari Modülü

?             Hesap İşlemleri Modülü

?             Elektrik Sistemleri Modülü

?             Muhasebe

?             Ek Modül

Cari Modülü

Bu modül Cari (tüketici) hesaplarını takip etmek için kullanılan kartları eklemek, değiştirmek, incelemek ve listelemek amacı ile kullanılır. Bu ekran yardımı ile Cariler ile ilgili birçok bilgiye ulaşılabilir.

?             Birden fazla tüketici ekleme

?             Tüketiciler ile ilgili iletişim bilgileri, ticari bilgiler  ekleme

?             Tüketici ile ilgili tüm işlemleri takip edebilme.

?             Tüketici teminat bilgilerini kayıt etme

?             Tüketici sayaç bilgilerini kayıt etme

?             Tüketiciye özel uygulan fiyatları görebilme

?             Hareketleri kur bazında görme

Cari Aramaları

Cariler bu ekrandan ünvan,  kod/kısaltma, adres bilgileri, valörlü ve valörsüz bakiyeler, gecikmeler, hareketler gibi seçeneklerle detaylı raporlamalar yapılır.

Hesap İşlemleri Modülü

Hesap İşlemleri modülü, cari hesap, kasa, banka çek, senet ve muhasebe modülleriyle entegre çalışır.

Banka İşlemleri

Şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar. hesap mutabakatlarının gerçekleştirilmesine, bankalar ile olan işlemlerin yürütülmesine,  imkan tanır. Banka modülü kolaylıkla banka, cari hesap ve diğer finansal işlemler ile entegre edilerek hızlı veri işlenmesine yardımcı olur.

Kasa İşlemleri

Kasa işlemlerinin tümünü, kasa devirlerini, virman, kapalı alış ve satış fatura işlemlerini, nakit tahsilat ve ödeme işlemlerini, çek tahsilat işlemlerini kolaylık yapabilmenizi sağlar. Dövizli hesap acabilme sayesinde dövizli hesap takibi yapabilir, bunları ekstrelerde dilediğiniz kurdan gösterebilirsiniz.

Çek ve Senet İşlemleri

Şirketinize, müşterilerinize ait tüm çek-senet işlemlerini kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Elektrik Sistemleri Modülü

Tüketicilere ait;

?             Sayaç Bilgileri

?             Yönetim Onayı Bekleyen Sayaçlar

?             PMUM Onayı Bekleyen Sayaçlar

?             Sayaçlara Ait Faturalar ve Detayları

?             Sayaç Abone Tipleri

?             Enerji Dağıtım Şirketleri

?             Belediyeler

?             DBS(Doğrudan Borçlanma Sistemi)

?             OÖS (Otomatik Ödeme Sistemi)

gibi bilgilerin kayıt altına alındığı, değiştirildiği, takip edilebildiği bir modüldür.

Bu modül de :

Sayaçlar

Sayaçlarda DGPYS (PMUM) onayı ve Yönetim Onayı olmak üzere iki onay durumu bulunmaktadır. DGPYS sayacın PMUM?da ki onay durumu, Yönetim Onayı ise sayacın yetkili kişi tarafından kontrol edilip fatura kesilebilir durumda olduğunu gösterir. Sayaç yönetim tarafından onaylandıktan sonra sayacın, indirim, tüketim, sayaç abone tipi gibi önem arz eden bilgilerinin diğer kişiler tarafından değiştirilmesi engellemiş olur.

Sayaca uygulanacak indirim oransal veya sabit fiyat üzerinden verilebilir. BTV, E.F gibi vergi ve fon oranlarıyla ilgili istisnai durum ve/veya muafiyetler varsa belirlenerek sayaca özel durumlar oluşturulur. Sayaçla ilgili alınması gereken notlar da bu modülde kaydedilir.

Faturalar cari adresine gönderilebileceği gibi belirtilecek başka bir adrese de gönderilebilir, ayrıca sayaç fiziksel olarak başka adresde ise o da kayıt altına alınabilir. Kaydedilen sayaca ait faturaların gönderilmesi istenen e-posta adresleri de (birden çok olabilir) bu modülde girilir.

Sayaç Abone Tipleri

Sayaçların abone tipleri (konut, sanayi, tarım vb.)  gibi tarife bedelleri, vergi ve fon oranları gibi tarife bilgilerinin işlendiği modüldür.

Faturalar

Sayaçlar Ekranında tüketicinin kullandığı enerji miktarı otomatik veya manuel sisteme girilir. Bu yazılan değer istatistiki olarak değerlendirilir ve tüketim, sınırlar dışında ise hata yapmasını engellemek ve incelememiz için uyarır.

Cari kartında vade farkı uygula seçeneği aktif ise faturada vade farkı uygulanır. Vade tutarı yetkili kişiler tarafından değiştirilebilir. Sayaçlara ait faturalar dönem, verimlilik, cari ve sayaçlara vb. göre raporlanır.

DBS(Doğrudan Borçlanma Sistemi)

DBS (kredili ve kredisiz) sistemi ile müşterilerin çalıştıkları banka aracılığıyla DBS ile yapılan tahsilatlar otomatik olarak j-Run dan Banka sistemlerine gönderilir, ve vadesinde ödenmesini sağlayarak tüketicilere ödeme çeşitliliği ve finansal seçenekler sunar.

OÖS(Otomatik Ödeme Sistemi)

DBS haricindeki tüm tüketici faturalarının bankalara elektronik olarak bildirilerek, tüketicilerin şube, internet bankacılığı, talimat gibi yöntemler ile ödeme yapmasını sağlayan sistemdir.

Gerek DBS gerekse OÖS ile yapılan tahsilatlar, ek bir işlem gerektirmeksizin bankaların sisteminden J-Run veritabanına çekilerek Cari hesaplarını otomatik olarak kapatır ve tek tek tahsilat kaydı girme işlemleri ile vakit kaybetmenizi engeller.

Muhasebe

İşletmenin muhasebe kayıtları muhasebe fişleri ve diğer modüllere ait (Örn: Fatura, Banka Virman vs.) fişler ile sisteme girilir. Bu fişler yardımıyla, muavin defter, yevmiye defteri, mizan ve defter-i kebir gibi sıklıkla kullanılan çıktılar  xls veya pdf formatlarında alınabilir. Muhasebe kayıtları, ayrıca çeşitli raporlamalarla, yöneticiye kararlarında yardımcı olacak bilgiye çevrilebilir ve resmi işlem ve beyannamelerde kullanılabilir.

Sistem bir proje dahilinde diğer ticari yazılımlarla entegrasyon yapılabilir, bu sayede merkezi muhasebe konsültasyonu sağlanır.

Ek Modül

CRM

Temsilciler teklif verecekleri tüketicilerin tarife, gerilim, belediye, tüketim dağılımı ve benzeri bilgileri girerek merkez tarafından belirlenen indirim aralığında tahmini primlerini de görerek tekliflerini oluştururlar.

Temsilcilerin;

  • Aynı firmalarla görüşmesi engellenerek oluşabilecek problemler önlenir.
  • Geçmişte yapılmış görüşmeler veya görüşülecek firma bilgileri kaydedilir.
  • Uzun vadeli görüşme planları yapılarak potansiyel müşterin takibi yapılır.

Müşteri ve sayaç bilgileri temsilci tarafından girilerek merkezdeki iş yükü azaltılır, gereksiz evrak transferi ve zaman kaybı önlenmiş olur.

Müşteriler sisteme kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek gerek yeni, gerek eski faturalarını, ödemeleri ve borç ?alacak durumlarını, sözleşeme bilgilerini ulaşabilirler.

Sitemde

  • Temsilci ve müşterinin kullanabilecekleri rapor ve fonksiyonlar yönetim tarafından belirlenen kurallara göre kısıtlanır
  • Sisteme giriş yapan müşteri ve temsilcinin tarih ve IP gibi bilgilerin kaydı tutulur.

Herhangi bir kurulum gerektirmeksizin, platform bağımsız sisteme erişim sayesinde, masaüstü bilgisayarlardan akıllı cep telefonlarına kadar esnek ortamlarda çalışır.

Ve daha bir çok özelliğiyle İşletmenizin tüm isteklerini yanıtlamaya yönelik oluşturulmuş bir  yazılımdır.

 

Program Modülleri: